CRM wyzwala potencjał MŚP
Dodane przez AgnieszkaG dnia Marzec 28 2011 12:44:58
Rosnąca świadomość polskich firm

Według GUS do 2010 roku zaledwie 500 polskich przedsiębiorstw wdrożyło system CRM o zaawansowanej funkcjonalności, były to w większości duże firmy. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw systemy informatyczne nie są już tak popularne. Tylko 5% małych firm i 20% średnich z nich korzysta. Najczęściej te rozwiązania wprowadzają firmy z branży zajmującej się produkcją i dystrybucją energii elektrycznej, gazu i ciepła (ok. 26%). Natomiast najmniejsze zainteresowanie wykazują przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem (ok. 5%).

Co to jest CRM?

Moduł CRM (Customer Relationship Management) wspomaga MŚP w profesjonalnej obsłudze klienta i oznacza biznesową strategię budowania relacji z klientem na etapie przedsprzedażowym (PreSales), sprzedażowym (Sales) oraz posprzedażowym (Service). System ten sprawdza się szczególnie w sytuacjach, kiedy przedsiębiorstwo posiada wielu handlowców pracujących w terenie. W tym konkretnym przypadku moduł CRM pomaga zarządzać czasem przedstawicieli handlowych oraz rozwiązuje problemy związane z gromadzeniem i analizą danych potrzebnych im później do raportowania.
Według danych GUS prawie co dziesiąta firma w Polsce wdrożyła system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem. W ponad 17% przypadków celem wdrożenia tego systemu było zbieranie i przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie dostępu do nich innym komórkom przedsiębiorstwa, natomiast 13% firm wykorzystało ten system do analizowania informacji o klientach w celach marketingowych.

Korzyści dla firmy z wdrożenia CRM

Korzystanie z systemu do zarządzania przedsiębiorstwem usprawnia pracę różnych działów firmy takich jak: księgowość, gospodarka magazynowa, sprzedaż, logistyka, produkcja. Praca na zintegrowanym systemie pozwala na przepływ danych między poszczególnymi obszarami firmy bez konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Podnosi to jakość pracy, przyśpiesza obsługę klienta oraz daje zawsze aktualne informacje o stanie przedsiębiorstwa.
Nie korzystanie z systemów informatycznych do zarządzania firmą powoduje powstawanie w firmie rwąskich gardełr1;, czyli miejsc, w który blokowany jest przepływ informacji. Wąskie gardła w procesie produkcji są np. przyczyną opóźnień i utraty klientów. W sprzedaży wąskie gardła to np. rozbudowana biurokracja, słaba obsługa klienta, niesprawna komunikacja wewnątrz firmy i wiele innych elementów. Eliminacja tylko jednego wąskiego gardła może zwiększyć efektywność całej sprzedaży nawet o kilkadziesiąt procent.

Korzyści dla firmy z wdrożenia CRM:
1. wzrost wartości sprzedaży w wyniku odpowiedniego zastosowania zdobytej wiedzy i zaufania klientów,
2. oszczędności wynikające z optymalizacji związków z klientem,
3. ograniczenie kosztów działania dzięki automatyzacji procesów.

W małych i średnich przedsiębiorstwach drzemie ogromny potencjał, który mogą one uwolnić wpisując system CRM w wizję rozwoju swojej oferty i strategię sprzedażową firmy.

Autor: Agnieszka Gugała, www.boomway.pl