Formy opodatkowania (ryczałt, zasady ogólne, karta podatkowa, podatek liniowy)
Dodane przez admin dnia Październik 22 2010 06:06:51
Założenie firmy wiąże się z opłacaniem podatków. Jednak formę opodatkowania możemy wybrać sami. Dokonując wyboru najlepiej wziąć pod uwagę kilka czynników. Ważne są: rodzaj działalności (nie w każdym przypadku można wybrać każdy rodzaj opodatkowania), łatwość w rozliczaniu podatku (nie powinno nam to sprawiać trudności szczególnie wówczas, kiedy rozliczamy się sami, bez księgowego), a także prognozy dotyczące przychodów oraz kosztów (dzięki temu możemy zminimalizować odprowadzane podatki). Aby dokonać wyboru opodatkowania należy wypełnić specjalny formularz podatkowy.

Każdy przedsiębiorca powinien określić, według jakich zasad będzie rozliczana jego działalność. Do wyboru jest kilka opcji. Są to:
- zasady ogólne,
- karta podatkowa,
- podatek liniowy,
- ryczałt ewidencjonowany.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych polega na płaceniu podatku od uzyskanego dochodu (czyli przychodów od których odjęto koszty uzyskania przychodów) odpowiednio według skali podatkowej. Zasady ogólne dotyczą zarówno tych przedsiębiorców, którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania, jak i tych, którzy nie wybrali rodzaju opodatkowania zakładając własną firmę. W przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych należy prowadzić ewidencję w formie ksiąg rachunkowych (dla dużych firm) lub Księgi Przychodów i Rozchodów (dla mniejszych przedsiębiorstw).

Karta podatkowa stosowana jest jedynie do niektórych, wybranych zawodów. Wymienione są one w ustawie, która reguluje możliwość korzystania z karty podatkowej. Z tej formy opodatkowania korzystać mogą drobni przedsiębiorcy działający głównie w przedsiębiorstwach gastronomicznych, handlowych oraz usługowych. Jest to najprostsza forma opodatkowania, ponieważ polega na opłacaniu comiesięcznej stałej kwoty do Urzędu Skarbowego. Kwota obliczana jest raz w roku poprzez wzięcie pod uwagę kilku kryteriów (rodzaj działalności, liczba pracowników, a także ilość mieszkańców w gminie, w której zarejestrowana jest firma).

Podatek liniowy wynosi 19% i jest to opłata stała, a więc nie zmienia się. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku zdecydowania się na podatek liniowy nie można korzystać z ulg, które przysługiwać nam będą w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych. Takie rozwiązanie jest dobre dla osób, które w ramach działalności gospodarczej generują dochody powyżej pierwszego progu podatkowego. Wówczas stały podatek liniowy okazuje się znacznie bardziej opłacalny. Podatek liniowy może nie być opłacalny dla osób prowadzących działalność i posiadających dzieci. Wówczas nie dostaną one sporej ulgi podatkowej na dzieci. Nie ma w tym przypadku również możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Ryczałt ewidencjonowany polega na płaceniu podatku jako określonego procentu przychodów ze sprzedaży usług lub towarów. Podobnie jak karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany nie jest przeznaczony dla każdego. Mogą z niego skorzystać jedynie niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Ryczałtowy podatek nalicza się od przychodu, który nie został pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Ryczałt może obejmować różne wartości procentowe w zależności od rodzaju działalności. W przypadku wyboru ryczałtu ewidencjonowanego zachowujemy ulgi podatkowe, jednak nie ma wówczas możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Odpowiedni wybór opodatkowania zależy od formy oraz rodzaju działalności, jaką prowadzimy. Warto dobrze się zastanowić nad wyborem formy opodatkowania, ponieważ dzięki temu możemy wiele zaoszczędzić. Najlepiej wybrać taki podatek, który będzie w jak najmniejszym stopniu obciążać nasze przedsiębiorstwo. Aby dokonać najlepszego wyboru należy najpierw posiąść podstawową wiedzę o naszej działalności, niezależnie od tego czy nasza firma jest na etapie planowania czy jest to już funkcjonujące przedsiębiorstwo. Najważniejsze będzie określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, wysokość przychodu, jaką uzyskamy oraz koszty uzyskania tego przychodu.